Ostukorvis on 0 toodet, summa 0.00 € Vaata ostukorvi

E-poe müügitingimused

   1. ÜLDSÄTTED
    • 1.1. Käesolevad I.L.U. e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad ostmisel I.L.U. e-poest internetiaadressilt https://www.ilu.ee/. Kauba müüja on OÜ TKM Beauty Eesti (edaspidi: müüja), aadress Gonsiori 2 Tallinn 10143, registrikood 11432276, tel 6 673 200, e-posti aadress ilu@ilu.eu. Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi: klient) ja müüja vahel I.L.U. e-poe vahendusel kauba ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
    • 1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil https://www.ilu.ee/e-poe-muugitingimused. Kui klient esitas tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse kliendi ja müüja õigussuhtele tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.
    • 1.3. Kliendil on võimalik enne ostu sooritamist tingimused salvestada, printida ja vajaduse korral taasesitada ning klient nõustub e-poest ostu sooritamisel tingimustes sätestatuga.
    • 1.4.Tingimustele lisaks kohaldatakse e-poest ostu sooritamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

 

   1. TELLIMUSE ESITAMINE
    • 2.1. Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
    • 2.2. Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest talle sobivas internetipangas. Palume kliendil kontrollida enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
    • 2.3. Pärast kauba eest tasumist tuleb vajutada linki „Tagasi kaupmehe juurde“.
    • 2.4. Tellimuse kinnitamiseks saadetakse kliendile arve ostukorvi kinnitamisel sisestatud e-posti aadressile.
    • 2.5. Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.

 

   1. KAUBA HIND, MAKSEVÕIMALUSED JA MÜÜJA KLIENDIKAARDI SOODUSTUS
    • 3.1. Kõik e-poest müüdavate kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad 20%-list käibemaksu.
    • 3.2. Partnerkaardi kasutajad saavad e-poest ostmisel kaupade müügihinnast 5% soodustust juhul, kui liikmelisus tuvastatakse ühega järgnevatest vahenditest: ID-kaart, Mobiil-ID või Swedbank, SEB Pank, Danske Bank, LHV Pank, Nordea Bank või Krediidipank internetipank. E-poest kaupade tellimisel ei kehti kaupadele Partnerkaardi sünnipäevasoodustus ning soodustus ei laiene kohaletoimetamise tasule.
    • 3.3. Klient tasub kauba ostmise korral ettemaksuna kauba müügihinna täies ulatuses ning kohaletoimetamise tasu.
    • 3.4. Kauba müügihinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt müügitingimuste punktile 4. Kauba kohaletoimetamise tasu kauba müügihinnale ei lisandu, kui Klient valib tellitud kaubale ise järele tulemise I.L.U. kauplustesse Tallinnas, Tartus ja Pärnus.
    • 3.5. Kauba eest saab tasuda ülekandega järgmistes internetipankades: Swedbank, SEB Pank, Danske Bank, LHV Pank, Nordea Bank ja Krediidipank.

 

   1. KAUBA KÄTTESAAMINE
    • 4.1. Kaupa saab tellida I.L.U. kauplustesse Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning SmartPosti  I.L.U. kauplused asuvad Tallinnas kaubanduskeskustes Kristiine keskus, Rocca al Mare keskus  ja Ülemiste keskus, Tartus Lõunakeskuses ja Pärnus Pärnu Keskuses.
    • 4.2. Kauba kättesaamine I.L.U. kauplustest.
     • 4.2.1. I.L.U. kauplusesse tellides toimub kauba väljastamine I.L.U.  kaupluse kassas ja sellisel juhul kauba maksumusele kohaletoimetamise tasu ei lisandu.
     • 4.2.2. Kaup saabub I.L.U. kauplusesse peale müügilepingu jõustumist hiljemalt järgmisel tööpäeval alates kell 12.00 ning kauba saab kätte kaubanduskeskuste lahtiolekuaegadel. Nädalavahetusel ostetud kaup jõuab I.L.U.  kauplusesse hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval kella 12.00-ks.
     • 4.2.3. Klient peab kauba I.L.U. kaupluses kättesaamiseks esitama prinditud arve, mis on saabunud tema e-posti aadressile, või näitama mobiiltelefonilt müüja poolt saadetud arvet või peab klient teadma unikaalset arvenumbrit.
     • 4.2.4. Klient vastutab, et kolmandad isikud ei saaks enda valdusesse arvest koopiat või unikaalset arvenumbrit. Juhul, kui müüja väljastab tellitud kauba kolmandale isikule, kes ei olnud kliendi poolt volitatud isik kauba vastuvõtmiseks, sest klient ei ole täitnud eelmises lauses toodud kohustust, ei vastuta müüja kliendile tekkinud kahju eest.
    • 4.3. Kauba kättesaamine pakiautomaadist.
     • 4.3.1. Kauba kohaletoimetamisel kliendi poolt valitud SmartPOST pakiautomaati lisandub kauba hinnale kohaletoimetamise tasu 2.90 EUR.
     • 4.3.2. Kauba kohaletoimetamine pakiautomaati on kliendile tasuta, kui tellimuse maksumus ületab summat 45 EUR.
     • 4.3.2. Kaup saabub peale müügilepingu jõustumist pakiautomaati hiljemalt ülejärgmisel tööpäeval alates kell 12:00. Nädalavahetusel ostetud kaup saabub pakiautomaati hiljemalt müügilepingu jõustumisele järgneval teisipäeval kella 12.00-ks. Saaremaa ja Hiiumaa pakiautomaatidesse saabub pakk 3 tööpäeva jooksul arvates müügilepingu jõustumisest.
    • 4.4. Kauba kontroll.
     • 4.4.1. Kauba kättesaamisel kohustub klient avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata. See on oluline, kui klient soovib kasutada taganemise õigust.
     • 4.4.2. Kui klient on rikkunud pakendi hooletuse tõttu ehk tootepakendit oli võimalik avada seda kahjustamata, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hävitamist. Juhul, kui tootepakendit ei saa rikkumata/lõhkumata avada, ei vastuta klient rikutud pakendi eest.
     • 4.4.3. Juhul, kui klient avastab kauba kättesaamisel, et talle on saadetud vale või defektne kaup või kaup ei jõua kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, peab klient viivitamatult ühendust võtma müüja esindajaga kirjutades e-posti aadressil e-pood@ilu.ee või pöördudes I.L.U. kaupluse kassasse.
    • 4.5. Müüja vastutab kliendi poolt ostetud kauba eest selle transportimise jooksul. Kauba kättesaamise hetkest läheb kauba kahjustumise või kadumise risk üle kliendile.
   1. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
    • 5.1. Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.
    • 5.2. E-poes Partnerkaardi registreerinud klientide isikuandmeid töödeldakse lisaks käesolevatele tingimustele ka vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.
    • 5.3. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
     • 5.3.1. e-poes esitatud tellimuse täitmine;
     • 5.3.2. e-poe kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;
     • 5.3.3. kliendi päringutele vastamine;
     • 5.3.4. õigustatud huvi;
     • 5.3.5. tarbijaharjumuste uurimine;
     • 5.3.6. müügistatistika koostamine;
     • 5.3.7. e-poe teenuste haldamine ja arendamine.
    • 5.4. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
    • 5.5. E-poest tavakülalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks. E-poes Partnerkaardi registreerimisel töödeldakse isikuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.
    • 5.6. E-poes tavakülalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Peale nimetatud tähtaja saabumist kustutatakse isikuandmed automaatselt. E-poes Partnerkaardi registreerimisel säilitakse ostuga seotud Partnerkaardi kasutaja isiku- ja ostuandmeid vastavalt Partnerprogrammi tingimustele.
    • 5.7. Kliendil on igal ajal õigus saada Müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist. Taotlused palume esitada elektrooniliselt Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialistile e-posti teel dpo@kaubamaja.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kliendi taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Müüjal on õigus jätta kliendi taotlus rahuldamata, kui kliendi isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline.
    • 5.8. Müüjal on õigus e-poes registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.
    • 5.9. E-poes on isikuandmete vastutavaks töötlejaks OÜ TKM Beauty Eesti. Müüjal on õigus edastada isikuandmeid e-poe koostööpartneritest volitatud töötlejatele eesmärgiga pakkuda klientidele parimat teenust. Volitatud töötlejatel on õigus isikuandmeid töödelda ainult müüjalt saadud juhiste järgi ning volitatud töötlejatega on sõlmitud lepingud isikuandmete konfidentsiaalsena hoidmise kohta. E-poe isikuandmete volitatud töötlejad on toodud siin ning Partnerprogrammi volitatud töötlejad on toodud siin.
    • 5.10. Juhul, kui klient leiab, et e-poe teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Tallinna Kaubamaja Grupi andmekaitsespetsialisti poole e-posti teel dpo@kaubamaja.ee, Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.
   1. KÜPSISTE KASUTAMINE
    • 6.1. E-pood kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-poodi kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.
    • 6.2. E-poes kasutatakse järgmisi küpsiseid:
     • 6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-poe kasutamist;
     • 6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-poes;
     • 6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;
     • 6.2.4. kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
    • 6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-pood plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.
    • 6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-pood piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse I.L.U. veebilehe www.ilu.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

 

   1. KAUBA TAGASTAMINE, LEPINGUST TAGANEMINE JA TAGASIMAKSED
    • 7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba kättesaamist (kauba SmartPOSTi pakiautomaati saabumise teate kättesaamisest, v.a toote puuduste ilmnemisel, vt punkti 8) ning klient ei pea põhjendama, miks ta soovib lepingust taganeda. Lepingust taganemiseks esitab klient taganemisavalduse e-posti teel aadressil e-pood@ilu.ee või I.L.U. kaupluse kassas.. Kauba tagastamiseks peab klient täitma kaubaga kaasas olnud taganemisavalduse vormi ning tagastama selle koos kaubaga I.L.U. kaupluse kassas või kauba kättesaamiseks kasutatud SmartPOSTi pakiautomaadi kaudu (kasutades sama uksekoodi, mis paki kättesaamisel). Tagastusvormi saab vajadusel alla laadida ka siit.
    • 7.2. Klient on kohustatud taganemisõiguse kasutamisel tagastama kauba müüjale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest.
    • 7.3. Klient võib kasutada lepingust taganemise õigust, kui kaup on kasutamata ja rikkumata. Soovitame kliendil kõik kaubad, mida ta soovitab tagastada, saata tagasi või kohale toimetada ühe korraga. Tagastamisega seotud otsesed kulud kannab klient. Soovitus on tagastada kaup originaal-transpordipakendis, see tagab kauba säilimise transpordil paremini. Taganemisõigus ei kehti kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (sellised suletud pakendis asjad, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui suletud pakend on pärast kohaletoimetamist avatud, näiteks avatud kreemid, proovitud meigitooted jne). Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud taganemisavaldusega.
    • 7.4. Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 14 kalendripäeva jooksul või ei võta seda SmartPOSTi pakiautomaadist vastu 7 kalendripäeva jooksul, loetakse klient lepingust taganenuks ning müüja tagastab kliendile ostusumma koos postikuluga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
    • 7.5. Juhul, kui klient on tehingust taganenud, tagastab müüja kliendile ostusumma koos kohaletoimetamise tasuga viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul arvates kauba tagastamisest müüjale või müüjale tõendi esitamisest selle kohta, et klient on kauba tagasi saatnud. Ostusumma koos postikuluga tagastatakse samale arvelduskontole, millelt ostu eest tasuti.
    • 7.6. Juhul, kui klient on tagastatavat kaupa rikkunud või kahjustanud tahtlikult või hooletuse tõttu, on müüjal õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

 

   1. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS
    • 8.1. Müüja vastutab ostetud kaubal ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates kauba kliendile üleandmisest. Tarbijale kauba müümise korral eeldatakse, et 6 kuu jooksul kauba kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Klient kohustub müüjat teavitama kauba mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.
    • 8.2. Pretensiooni esitamiseks palume pöörduda e-posti teel aadressile e-pood@ilu.ee või I.L.U. kaupluse kassasse Tallinnas Kristiine, Rocca al Mare ja Ülemiste keskuses, Tartus Lõunakeskuses ja Pärnus Pärnu keskuses. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.
    • 8.3. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohaletoimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.
    • 8.4. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest või hoiustamisest tekkinud kahjude eest.
    • 8.5. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks tarbijakaebuste komisjoni ja/või Harju Maakohtu poole.

 

Tingimused kehtivad alates 22.05.2018


Tagasi